| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

אתר המאפשר יצירת יומני מסע מקוונים, משלב התכנון דרך קביעת המסלול ותיעוד החוויה, תוך שיתוף חברים ומשפחה בהרפתקה.

כתובת: הרותם 10 בכפר נטר

אתר: www.traveljournal.com