| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

תקציר | כך זה התחיל | רכישת הקרקעות ואיסוף האנשים | העליה לקרקע | מוציא לחם מהאדמה | המחנה | ויישב כל אחד על נחלתו | יחי השוויון והשותפות | האגודה | גלי התיישבות בכפר נטר | אבל הפרנסה מאין תבוא? | חיטה ושעורה | מי יצילינו מרעב ומי ישקינו כוס חלב? | ירקות | גויאבות | הדרים | פקאנים | שסק | אבוקדו | ביצים ביצים | סוף החקלאות |

פה ושם בכמויות קטנות נעשו נסיונות לגדל שסק. השסק דורש דייקנות רבה בגידולו, דישון גיזום השקייה ועוד. הקטיף צריך להעשות בדייקנות ובזמן ודורש עבודת ידיים רבה.

כשהשסק מבשיל יש לו דורשים רבים, ציפורים ביום ועטלפים בלילה. פשיטה של להקת עטלפים רעבה על חלקת שסק לפני הקטיף, מסוגלת לשחרר את החקלאי מלבוא למחרת בבוקר לקטוף... התשובה לאורחים בלתי קרואים אלו היתה רשת נתמכת בקונסטרוקציית עמודים שנפרסה על כל המטע. זה היה פתרון טוב ושיפר את איכות הפרי, אבל היה יקר, מה שהגדיל את ההוצאות. אבל לא היתה ברירה אחרת.

שסק (איור)

במשך הזמן נוצרו זנים חדשים עם פרי גדול, יפה, מרשים וטעים יותר. זנים אלו דחקו את הזנים הישנים עם הפרי הקטן. עם השנים השוק המקומי נהיה מפונק ומעודן ודרש רק פרי איכותי, יפה, גדול וטעים. אם בעבר ניתן היה למכור בקלות סחורה מסוג ב', הרי כיום זה לא בא בחשבון. הקונים דורשים סחורה מעולה ומוכנים גם לשלם עבורה בהתאם. את הסחורה הפחות טובה לא ניתן למכור, או שהיא מקבלת מחיר כל כך ירוד עד שלא כדאי להורידה מהעץ.

מסתבר שגם היום השסק יכול להיות גידול ריווחי וטוב במידה שמשקיעים הרבה עבודה ומסירות, כך שיתקבל פרי מעולה שיקבל מחירים טובים.

תקציר | כך זה התחיל | רכישת הקרקעות ואיסוף האנשים | העליה לקרקע | מוציא לחם מהאדמה | המחנה | ויישב כל אחד על נחלתו | יחי השוויון והשותפות | האגודה | גלי התיישבות בכפר נטר | אבל הפרנסה מאין תבוא? | חיטה ושעורה | מי יצילינו מרעב ומי ישקינו כוס חלב? | ירקות | גויאבות | הדרים | פקאנים | שסק | אבוקדו | ביצים ביצים | סוף החקלאות |