לכבוד תושבי כפר נטר,

להלן תקציר חלקי מפעילויות ועד מקומי כפר נטר בחצי השנה האחרונה, שאמור היה להיכתב ע"י ועדת הביקורת של הועד.
אני, בתור חבר ועד מקומי, איני יכול להשאר אדיש לצורת עבודה ואופן ההתנהלות של ועד הכפר ללא מתן ביטוי לכך באמצעות דיווח לתושבים.
להלן מתוארים מספר נושאים ואופן ההתנהלות בהן:

שמירה
חברת השמירה "לביא ביטחון", החברה שעבדה בכפר בשנים האחרונות, פוטרה מעבודתה על ידי יו"ר הועד ללא דיון בועדת השמירה או דיון בועד המקומי.
חברה זו סיימה עבודתה ביום 31/5/08.
ביום 1/6/08 החלה לעבוד בכפר חברת שמירה אחרת בשם "עצמון אבטחה" שנשכרה ע"י יו"ר הועד, שוב, ללא דיון בועדת השמירה, וללא דיון בועד.
חברת "עצמון אבטחה" נבחרה לעבוד בכפר ללא קיום מכרז. לחברת "עצמון אבטחה" אין כלל רכב סיור בכפר. חברת "עצמון אבטחה" עובדת כיום ללא שנחתם עימה חוזה העסקה. משמעות עובדה זו היא חמורה ביותר משום שאין לה אחריות או מחוייבות לכלום, ותשלום הכספים המשולמים לה נעשה שלא כדין!
במקביל, רב"ש היישוב דני פוקס התפטר אף הוא מתפקידו ולא נערך כל דיון בועד אם יש צורך לאייש את המשרה המתפנה או אם אין צורך בה.
תושבי כפר נטר אינם מודעים כלל להחלפת חברות השמירה, לשינויים בצורת השמירה, להיעדר שירותי מוקד (לאלו שאינם מחוברים באופן פרטי), והמדבקות שסופקו להם בהם רשומים מספרי הטלפון לקריאות מצוקה שוב אינן רלבנטיות עוד.
בקיצור, השמירה הלקויה נעשתה גרועה יותר.

שערים
זה מספר שנים שועד הכפר עושה מאמצים לקבל את אישור הועדה המקומית לתכנון להקמת שערים בכניסה ליישוב. בימים אלו סוף סוף אנו עומדים לקבל את ההיתר המיוחל.
בישיבתו לפני חודשיים, ועד הכפר החליט שוב, פה אחד, ואישר את התקנת השערים.
בחוזר לתושבים לקראת חג הפסח, חזר יו"ר הועד על הבטחתו בפעם החמישית או השישית שהשערים יותקנו ברגע שנקבל היתר מהועדה לתכנון להקמתם.
דא עקא, בישיבת ועד האחרונה הודיע יו"ר הועד לנוכחים שגם כאשר יתקבל ההיתר, השערים לא יוקמו!

תקציב חגיגות יום העצמאות
כענין של מסורת, חגיגות יום העצמאות נחגגות במשותף עם מושב בית יהושע.
תקציב החגיגות נחלק תמיד שווה בשווה בין היישובים.
חלקו של הכפר בתקציב חגיגות ימי העצמאות בשנים קודמות היה בממוצע כ 50,000 ₪.
במסגרת הצעת התקציב לשנת 2008 , ועד כפר נטר אישר לועדת התרבות תקציב לחגיגות יום העצמאות סכום של 90,000 ₪. סכום גבוה זה נבע מכוונת הועד להדגיש את חגיגות ה-60 לעצמאות המדינה.
מושב בית יהושע התחייב להשתתף בעלויות החגיגות הללו בסכום של 81,000 ש"ח.
ההוצאות בפועל של חגיגות יום העצמאות לשנת 2008 היו כ 230,000 ₪!
מושב בית יהושע לא היה מודע לחריגות הגדולות בעלויות ולא הסכים להם, ולכן לא היה מוכן להשתתף בעלויות שמעבר לתקציב שהקצה לחגיגות , היינו 81,000 ₪.
כתוצאה מכך, עלות החגיגות של יום העצמאות עלו לתושבי כפר נטר כ 150,000 ש"ח. סכום זה מבטא חריגה בתקציב בגובה של 60,000 ₪!
לועד הכפר לא הוגשה בקשה לתוספת תקציבית גדולה כזו וכמובן שהועד לא דן בה ולא אישר אותה.
הכספים, כספי ציבור, הוצאו ללא אישור ועד הכפר ובהתנהלות כספית שאינה תקינה.

הקמת שני גני ילדים נוספים
בישיבת ועד הכפר בדיון בנושא הקמת 2 גני ילדים נוספים בתחומי הכפר, אישר הועד את ההקמה. האישור ניתן בהתאם להודעתו של יו"ר הועד שעלות ההקמה הכוללת של שני הגנים תגיע לסכום של 800,000 ₪ כולל איבזור הגנים, גדרות ושבילי גישה.
בישיבת ועד האחרונה הוברר שעלות הקמת שני הגנים עשויה להגיע לסכום של כ -2 מליון שקל. מתוכם יש להשקיע כבר השנה כ 1,600,000 ₪ כדי שאפשר יהיה לפותחם כבר השנה. השלמת העבודות יימשכו בשנה הבאה כולל הקצבת סכום כסף נוסף למטרה זו מתקציב השנה הבאה.
גזבר הועד ויו"ר הועד לא הגישו עד כה לועד כל מסמך המתאר את הערכת עלויות הקמת שני הגנים הנוספים, למרות דרישה מפורשת, וההחלטה על הקמתם התבססה רק על פי הודעתו הראשונית של רמי שוחט.
גן ילדים אחד נתמך ע"י משרד החינוך בהקמת המבנה, איבזורו ותפעולו השוטף.
גן הילדים השני אינו נתמך ע"י גורם חיצוני כלשהו, ודינו הוא כגן ילדים פרטי לכל דבר. עלות הקמתו ואיבזורו הוא על הקופה הציבורית של הכפר, (כמליון שקל), ועלות תפעולו השוטף תמומן ע"י הורי הילדים.
התקציב (הנקרא ת.ב.ר. תקציב בלתי רגיל) - העומד לרשות הועד להקמת שני הגנים יחד עומד על כ 1,100,000 ₪.
החלטת הועד על הקמת שני הגנים הנוספים נתקבלה על סמך מידע שגוי, מגמתי, מועט ולא מושלם. לא הוגשו כל מסמכים המתארים את סך העלויות ואת המקורות הכספיים מהם ההקמה אמורה להשתלם.

קו המתח הגבוה בהרחבה
שוב, למרות הבטחתו של רמי שוחט לתושבים שיוקצב סכום כסף מיוחד לטיפול מקצועי להעתקת קו המתח, התברר שבתקציב הועד המקומי לשנת 2008 לא מתוקצבת ולו אגורה אחת לטובת העתקת הקו ממקומו. כמובן שבשל כך הפרויקט תקוע ואין כל פעילות בנושא.

(אי) שקיפות במידע
לקראת ישיבת ועד הדנה בתקציב ביקשתי אך נימנע ממני לקבל מסמכים ונתונים הקשורים לנושא התקציב ממזכירת הועד ומנהלת החשבונות. התברר לי שיו"ר הועד רמי שוחט העביר הנחיה למזכירות שלא לתת לי מסמכים כלשהם.
לאחר שפניתי במכתב ליועץ המשפטי של המועצה, ולאחר שהיועץ המשפטי הורה ליו"ר הועד לאפשר לי ולכל בעל תפקיד לעיין בכל המסמכים של המזכירות יכולתי לקבל את המסמכים.
אופן התנהלות זו של חלק מחברי הועד המחליטים על דעת עצמם החלטות שמן הדין ייערכו במסגרת הועד, הוצאת כספי ציבור ללא אישור וללא סמכות, הסתרת מידע ונתונים ודיווח חלקי ומגמתי, הן דרך פעילות חדשה בכפר שלא היינו רגילים בה ועדיף היה שלא נחווה אותה.
מן הראוי שועדת הביקורת תכנס לעובי הקורה ותדווח לתושבים באופן שוטף על התנהלות הועד.

אשמח לקבל תגובותיכם.

בברכה,
בני גזית
חבר ועד מקומי