| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

להלן עדכון שנתקבל מהחברה הלאומית לדרכים:

יום ד' מ-22:00 עד 05:00 בבוקר (למחרת)
צפויות חסימות לסירוגין של נתיבים
תחסם הכניסה למושב אודים מכביש החוף דרך חלוית תתאפשר דרך מחלף פולג וכביש 553

יום ה' 28.8
התנועה לכיוון צפון תתבצע בשני הנתיבים השמאליים בלבד.
שני הנתיבים ישמשו ליציאה מכביש מס' 2 למחלף פולג, לכניסה לאזור התעשייה פולג, למושב אודים לנתניה דרום בלבד.
יתוסף נתיב לנוסעים לכיוון מזרח ולנתניה דרום.
בנתיבי הנסיעה לכיוון דרום לא יעשה כל שינוי.

ניתן להתעדכן על הסדרי התנועה באמצעות מוקד *2120