| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

חוג הקרטה מחדש את פעילותו בחודש ספטמבר במועדון בכפר נטר.
לפרטים: רוני עקירב 052-2802250