| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

לכבוד חברי אגודת כפר נטר

הנדון: הזמנה לאסיפת חברים כללית

הנכם מוזמנים לאסיפת חברים כללית שתתקיים ביום ה' 23.10.08 בשעה 20:00 במועדון הכפר .

שימו לב: במידה ובמועד ובשעה הנקובים לעיל לא יהיה מספר חוקי של משתתפים, תידחה האסיפה הכללית בשלושים דקות ותתקיים בשעה 20:30 ותהיה חוקית בכל מניין של משתתפים.

על סדר היום:

1. קבלת החלטה בנוגע לתאריך בחירות לוועד אגודה.
2. בחירת ועדת קלפי.
3. אישור מאזן 2007
4. קבלת חברים חדשים לאגודה
5. עדכון בנושא החלפות קרקע
6. עדכון בנושא וועדות גבולות.
7. עדכון בנושא אזור תעשיה פארק מדע נתניה (ממערב להרחבה)
8. עדכון שוטף.

חברים המעוניינים לעיין במאזן/לקבל עותק מוזמנים להיכנס למזכירות.

בשל חשיבות הנושאים שעל סדר היום, החברים מתבקשים להגיע לאסיפה, ולדייק.

בברכת שנה טובה,

משה רומם
יו"ר ועד אגודת כפר נטר