| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

לחברי אגודת כפר נטר שלום,
בהתאם להחלטת האסיפה הכללית מיום 23.10.08 תתקיימנה בחירות לוועד האגודה ולוועדת ביקורת ביום ג' ה – 25.11.08 .
רשימת בעלי זכות הבחירה נמצאת במזכירות הכפר לעיונכם.
כל מי שרואה עצמו ראוי לתפקיד ומעוניין, יגיש מועמדותו בכתב (מסמך מקור) עד ליום א' 16.11.08 במזכירות הכפר (ניתן להשאיר את המסמך גם בתיבת הדואר שבכניסה למזכירות) עד לשעה 12:00.
על המועמדים להיות חברי אגודת כפר נטר, ללא עבר פלילי.
רשימת המועמדים תופץ לפני הבחירות לכל החברים בדואר, תיתלה על לוח המודעות שבמרכז הכפר ותפורסם גם באתר האינטרנט של הכפר.

בברכה,
ועדת הקלפי:
גולדמן רבקה
גולומביק רחל
מחלב חדווה