| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

חגיגת חוצות היוצר תתקיים השנה ב 28/03/09
להקמת האירוע דרוש צוות היגוי ופעולה.
פגישה ראשונה תיערך ביום שלישי 25/11/08 בשעה 21:00 בבית משפחת שני, רח' האלה 23
הכוחות שלכם דרושים לנו לביצוע הפרוייקט ושימור המסורת לקיום אירוע מיוחד זה.
נשמח להצטרפותכם לפגישה ולצוות!

לפרטים: אסתי שני
טלפון: 09-8919195
פקס: 09-8919212
נייד: 054-2220900
esti@theman.co.il