| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: , . ]

להלן תוצאות הבחירות שהתקיימו השבוע לוועד האגודה וועדת ביקורת כפי שנתקבלו מחברות וועדת הקלפי:

ועד האגודה
רומם משה - 49
גזית בני - 46
גולומביק רם -44
רווה משה - 41
יריב אלה - 41
ניב שלמה - 33

וועדת ביקורת
גולדמן אבי - 42
מג'ר שלמה - 40
בן בסט ישעיה יופי - 32

סה"כ בעלי זכות הצבעה: 140
הצביעו: 63
פסולים: אין