| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

לתושבי כפר נטר וחברי האגודה שלום רב,

לפני מספר שבועות עודכנו תושבי הכפר בנוגע לוועדת הגבולות שהקים שר הפנים, בשל בקשת עירית נתניה לספח לתחומה שטחים מהמועצות האזוריות עמק חפר, לב השרון וחוף השרון. בסה"כ מעוניינת עירית נתניה בכ-12,000 דונם משטחי המועצות, מהם כ-2200 דונם ממועצה אזורית חוף השרון.

לשם הדיון בבקשת עירית נתניה הקים שר הפנים וועדת גבולות, אליה העבירה עירית נתניה את בקשתה- כולל מסמכים ומפות. אל וועדה זו יעבירו המועצות והישובים את תגובתם המנומקת.

לפי נתונים מעודכנים שנתקבלו השבוע, מעוניינת נתניה לספח לשטחה כ-800 דונם מאדמות כפר נטר הכוללים את: כל שכונת ההרחבה לרבות שיכון בנים!!!, כל אזור התעסוקה של הכפר, כל רזרבות הקרקע מדרום לשכונת ההרחבה ומצפון לה, כל הנחלות ברחוב האלון בצפון הכפר וכל השטחים החקלאיים מצפון להן (שטחי ב' של חברי האגודה)!!!!

המשמעות המיידית של בקשתה של עירית נתניה, במידה ותאושר על ידי וועדת הגבולות ושר הפנים, הנה ריסוק הכפר כמושב חקלאי, הרס המרקם הקהילתי של הכפר, פגיעה אנושה בחוסנו הכלכלי של הכפר, שמיטת הקרקע מתחת לרגלי החקלאים בכפר ועקירת נחלות מהאגודה החקלאית.

השלכות נוספות הנן פיצול הכפר בין שני תחומים מוניציפאליים, יצירת מחנק תחבורתי בתחומי הכפר, השלכות בתחומי החינוך והתרבות ועוד ועוד...

באופן מעשי משמעות בקשת עירית נתניה הנה שתושבי ההרחבה, שיכון בנים ובעלי הנחלות ברחוב האלון יהפכו לתושבי העיר נתניה וילדיהם ישתייכו לגנים ומוסדות החינוך בנתניה. אזור התעסוקה בצפון כפר נטר, אשר החזרי הארנונה והמיסים המתקבלים ממנו מהווים נתח משמעותי מתקציב הוועד המקומי, יעבור כולו על הכנסותיו לעירית נתניה. חלק מחקלאי הכפר ישתייכו מוניציפאלית לעירית נתניה, ומרבית השטחים המעובדים של האגודה, המהווים היום מקור פרנסה ואף חיץ ירוק בין הבינוי ממזרח לבינוי ממערב יאבדו לטובת פיתוח עירוני אינטנסיבי.

מובן שישנן עוד משמעויות קהילתיות, כלכליות תחבורתיות וקנייניות רבות ומרחיקות לכת לבקשת עירית נתניה, ואנו עוסקים בימים אלה בגיבושן והעלאתן על הכתב.

וועד האגודה והוועד המקומי התקשרו בימים האחרונים עם משרד עורכי דין יגנס טויסטר בירן בכדי שיספק ליווי משפטי להתנגדותנו הנחרצת, וגיבוי להתנגדות התכנונית/כלכלית שמגבשת מועצה אזורית חוף השרון בשיתוף יועץ מקצועי. אנו נעדכן את תושבי הכפר בשבוע הקרוב בנוגע לאסטרטגיה הכוללת שתיקבע להגשת ההתנגדויות: התנגדויות בשם הוועד המקומי, וועד האגודה ובמידת הצורך התנגדות פרטנית של כל אחד מתושבי הכפר וחברי האגודה.

ברצוננו לבקשכם כי תשמרו על קשר טלפוני עם מזכירות הכפר וחברי הוועדים בכדי להמשיך ולהתעדכן. עדכונים יופצו באמצעות הדואר, תפוצת התושבים בדוא"ל ובאתר כפר נטר.

בברכה,

רמי שוחט
יו"ר וועד מקומי

משה רומם
יו"ר וועד אגודה