| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

לתושבי הכפר שלום רב,
בשבועיים האחרונים מתבצע נקיון בכפר באופן ידני בתחילת כל שבוע ובסופו.
הנקיון מתבצע על ידי שני נערים ונערה מן הכפר שנשכרו לצורך כך על ידי הוועד המקומי.
נערים אלה אוספים בקבוקים, ניירות ופסולת אחרת המתפזרת ברחבי הכפר, כולל הגנים הציבוריים.
נודה לכם על עדכון המזכירות בנוגע לאזורים שיש להפנות אליהם תשומת לב מיוחדת בעת הנקיון.
אנו נמשיך לעשות מאמץ לשמור על צביון הכפר וחזותו להנאת כולנו.

בברכה,

אורלי הדס
מזכירת כפר נטר