| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

לתושבי כפר נטר שלום רב,

מצורף מסמך המתייחס לועדת הגבולות נתניה/חוף השרון/כפר נטר אשר הוקמה לפני מספר חודשים.
http://kfarnetter.googlepages.com/vaadat.gvulot.doc
ליחצו על הלינק כדי להוריד את המסמך למחשבכם.
אנא קראו את המסמך בעיון.
בסוף המסמך ספח לחתימתכם בכדי ליפות את כוחם של הועדים להתנגד מטעמכם לדרישות הסיפוח של עירית נתניה.
אנא הדפיסו את הספח, מלאו וחיתמו.
ספחים חתומים אנא העבירו למזכירות הכפר.
ניתן להשאירם גם בתיבת הדואר שליד דלת המזכירות.

בנוסף להעברת המידע במייל ובאתר האינטרנט שלנו, בשבוע הקרוב תתבצענה החתמות אישיות, באמצעות חברי הכפר שהתנדבו לעבור מבית לבית.
תושבים נוספים המעוניינים להשתתף בהחתמה מוזמנים לפנות למזכירות.

חשוב!!! עדכנו שכנים וחברים בכפר בנוגע לקיומה של וועדת הגבולות ובדקו האם קיבלו את הפלייר והאם וחתמו על יפוי הכוח לוועדים להיאבק בסיפוח.

אנו נמשיך בפעילות כנגד דרישות הסיפוח של עירית נתניה בועדת הגבולות, וכן נמשיך לעדכן אתכם ברציפות.

תושבים המעוניינים לקבל מידע נוסף מעבר למידע המופיע בפליירים מוזמנים לפנות לאורלי הדס במזכירות הכפר בטלפון 09-8997174
או ליושבי ראש הועדים:
משה רומם 050-5218055
רמי שוחט 050-5252922

בברכה,
אורלי הדס
מזכירת כפר נטר

משרד 09-8997174
נייד 050-8699465