| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

לתושבי וחברי כפר נטר שלום רב,

דחוף וחשוב!!!

הנדון: הזמנה לאסיפת חירום בנושא וועדת גבולות נתניה/כפר נטר יום ג' 6.1.09 ב-20:00

בהמשך למידע שהפצנו באמצעות הדואר והמייל, ברצוננו להזמינכם לאסיפת תושבים וחברים שתתקיים ביום ג' 6.1.09 בשעה 20:00 .
באסיפה יוצגו דרישות עירית נתניה מהמועצה האזורית חוף השרון בכלל, ומכפר נטר בפרט.

להזכירכם, עירית נתניה מבקשת להעביר לתחומה נחלות חקלאיות ושטחים מעובדים (כשליש מאדמות הכפר) ואת כל שכונת ההרחבה ושיכון בנים (כשליש מהמשפחות בכפר!!!)

באסיפה תוכלו לשמוע על הפעילות והיוזמות של המועצה האזורית חוף השרון במסגרת ההתנגדות לדרישות עירית נתניה, ועל המאמצים שמשקיעים ועדי הכפר בנושא. בנוסף יענו לשאלותיכם ראש המועצה מר בז'רנו אהרן, העו"ד המיצג את הועדים עפר טויסטר ממשרד יגנס טויסטר בירן ויושבי ראש הוועדים .

סדר יום:
20:00 - פתיחה : יו"ר ועד אגודה וועד מקומי
20:15 - ראש מוא"ז חוף השרון אהרן בז'רנו: סקירה בנושא התנגדות המוא"ז חוף השרון
20:45 - עו"ד טויסטר עפר -האסטרטגיה המשפטית בהתנגדות וועדי כפר נטר
21:15 - שאלות ותשובות

הערה: תושבים וחברים שעדיין לא העבירו למזכירות טופסי ייפוי כח לועדים להתנגדות בוועדת הגבולות יוכלו לקבלם ולחתום בערב האירוע.

לנוכח האיום הממשי על הכפר והקהילה, נוכחותכם חיונית!!!

בברכה,

רמי שוחט
יו"ר וועד מקומי

משה רומם
יו"ר וועד אגודה