| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: , . ]

להלן מכתב שהעביר חבר המועצה עו"ד הולנדר לוועדי המושבים שנכללים בבקשת נתניה להרחבת גבולות. המכתב הועבר ב-24 לדצמבר 2008.

לכבוד:
ועדי הישובים
כפר נטר (09-8910764)
בית יהושע (09-8997401)
אודים (09-8855832, 09-8650839)


שלום רב,

הנדון: עדכון בנושא ועדת גבולות עיריית נתניה

בהמשך לישיבות ולשיחות בנושא הנדון, להלן עדכון פעולות המועצה עד היום:

1. פרופ' צ'מנסקי העביר את הטיוטה ראשונה של חוות דעת המסכמת את טיעוני ההתנגדות של המועצה.

2. מר עדי זלינגר (מומחה בענייני תחבורה) העביר טיוטה ראשונה של חוות דעת בהיבטים של ענייני התחבורה (לרבות תחנת הרכבת בבית יהושע).

3. דוברת המועצה ריכזה את הטיפול בהעברת מסרים ותגובות של ראש המועצה לתקשורת.

4. אתמול התקיימה ישיבה של צוות הטיפול במועצה, יחד עם פרופ' צ'מנסקי ומר זלינגר, לגיבוש נוסח סופי של חוות הדעת שלהם התומכות בהתנגדות המועצה.

5. נציגי הישובים יוזמנו לעיין בחוות הדעת מיד עם השלמתן.

6. מועד לדיון ראשון של ועדת הגבולות נקבע ליום 28.1.2009 בשעה 10:30.

בברכה,
עמי הולנדר, חבר הנהלת המועצה
מרכז נושא ועדת הגבולות של משרד הפנים מטעם המועצה האזורית חוף השרון
טל': 052-3198383
פקס: 03-6130089
ami@hollandlaw.co.il

העתקים:
מר אהרון בז'רנו, ראש המועצה (09-9583791)
עו"ד ישראל נשבן, יועמ"ש המועצה (5250789)
מר ירדן ערמון, מהנדס המועצה