| 1 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

ברצוני לעדכן כי וועדת הגבולות עדיין לא התכנסה, ועדיין לא נקבע מועד למפגש הראשון. עם זאת, ברור כי הוועדים אינם שוקטים על השמרים ולוועדת הגבולות תוגש התנגדות מבוססת ומקצועית התואמת את המנדט של הוועדה ואת הרכבה.
הנגדות שתוגש מטעם וועדי הכפר לוועדת הגבולות תכיל שלושה היבטים: היבט תכנוני/כלכלי/קהילתי , היבט תחבורתי והיבט משפטי:

א. המועצה האזורית חוף השרון שכרה את משרד צ'מנסקי יועצים לשם גיבוש התנגדות תכנונית/כלכלית/קהילתית מנומקת. המסמך ישמש גם כבסיס להתנגדות כפר נטר. לכלכלן דני צ'מנסקי נסיון עשיר בוועדות גבולות והוא אף שימש כחבר וועדות כאלו.

ב. משרד עו"ד טויסטר נשכר על ידי ועדי כפר נטר בכדי לטפל בצד המשפטי של ההתנגדות. לעו"ד טויסטר נסיון רב שנים בהופעה בפני וועדות גבולות.

ג. חב' מ.ת.נ יועצים שמשמשים גם כיועצי התחבורה של כפר נטר נשכרה על ידי המועצה לגבש התנגדות מההיבט התחבורתי.

ד. בנוסף מטפלת דוברת המועצה בנושא יחסי הציבור/עיתונות.

מובן שכל אחד מוועדי הישובים הנפגעים מגבש בימים אלה הליך של התנגדות פרטנית של התושבים, ומסמך מקדים בנושא הופץ לתושבי הכפר.
מסמך מעודכן הקשור להתנגדות פרטנית של התושבים יופץ בימים הקרובים, ופלייר עדכון יופץ בשבוע הבא באמצעות האינטרנט והדואר.

אסיפת תושבים כללית תתקיים כפי הנראה בהמשך, לשם העברת מידע והחתמת תושבים המעוניינים בכך על התנגדויות.

מובן שניתן להתעדכן טלפונית במזכירות, ובאמצעות האינטרנט (מייל למזכירות).

בברכה,

אורלי הדס
מזכירת כפר נטר

1 תגובות

אנונימי אמר/ה... @ 10 בדצמבר 2008 בשעה 1:09

להתנגד בחריצות!!!

הוסף רשומת תגובה