| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

לתושבי הכפר שלום רב,
המועצה האזורית חוף השרון מבצעת בימים אלה סקר לאיתור מפגעי בטיחות בדרכים בישובי המועצה ובדרכים המובילות אליהם.
המועצה מקווה שתוכל למצוא יחד עם משרד התחבורה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים פתרונות כספיים לתיקונם.
לצורך כך, מבקש מנהל המחלקה הטכנית במועצה מהמזכירויות להעביר אליו רשימת מפגעי בטיחות משמעותיים
הידועים לנו, בכדי להשלים את תכנית העבודה.
הנכם מוזמנים להעביר אלי (בקצרה) פירוט של מפגעי בטיחות הידועים לכם, ואנו נעבירם באמצעות הדוא"ל למועצה

בברכה,
אורלי הדס
מזכירת כפר נטר
kneter@netvision.net.il