| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

לתושבי כפר נטר שלום רב,

להלן עדכון קצר בנושא ועדת הגבולות נתניה/חוף השרון/כפר נטר:

א. בשבועות האחרונים עסקו יועצי המועצה האזורית חוף השרון בגיבוש חוות דעת שישמשו להתנגדות המועצה והמושבים לועדת הגבולות שיזמה עירית נתניה, אשר תתכנס לישיבתה הראשונה בתאריך 28.1.09.

ב. הכלכלן האורבני פרופ' דני צ'מנסקי הגיש טיוטת מסמך מקצועי למועצה, בו הוא מנתח את ההיצע בנתניה ומוכיח כי עירית נתניה אינה זקוקה לשטחים נוספים בתחום המסחר, המגורים והשטחים הפתוחים, כך שאין בסיס לבקשתה להרחבת שטחים על חשבון שטחי המועצה. לטיוטה נתקבלו הערות ופרופ' צמנסקי מטפל בעדכון המסמך .

ג. יועץ התחבורה עדי זלינגר הגיש חוות דעת בה הוא דוחה מכל וכל את ההיבט התחבורתי בבקשת נתניה. לאור ההערות שנתקבלו מעדכן היועץ את המסמך.

ד. שתי חוות הדעת הנ"ל, בליווי התנגדות מנומקת של ראש המועצה יונחו על שולחן הוועדה.

ה. בהתייחס למאמצים הנעשים בכפר נטר, וועדי כפר נטר התקשרו עם יועץ משפטי (עו"ד טויסטר) המגבש את ההתנגדות שיגישו הוועדים. ההתנגדות תוגש עם חתימות התושבים על יפוי כח לועדים. בנוסף אנו מקיימים דיאלוג שוטף עם היועצים ששכרה המועצה.

ו. בכדי לספק מידע לתושבים בנושא ועדת הגבולות תתקיים ביום ג' בשבוע הבא 6.1.09 בשעה 20:00 אסיפת תושבים. באסיפה ניתן יהיה לשמוע עדכון מראש המועצה ומהיועץ המשפטי שנשכר ע"י הוועדים- עו"ד טויסטר. לאחר העדכון יוקצה זמן לשאלות ותשובות. פליירים המכילים הזמנה לאסיפת התושבים יחולקו במהלך השבוע בתיבות הדואר, ותזכורות הועברו (ויועברו) גם במייל ודרך אתר האינטרנט שלנו. אנא קראו את ההזמנה והגיעו לאסיפת התושבים. הנושא חשוב!!! בנוסף העבירו למזכירות בדחיפות את הספחים החתומים בהם הנכם מיפים את כוחו של הועד להתנגד בשמכם.

בברכה,

אורלי הדס
מזכירת כפר נטר