| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

לתושבי וחברי כפר נטר שלום רב,

1. ביום 28/9/2008 מינה מנכ"ל משרד הפנים מר אריה בר ועדת חקירה כדי לבדוק האם לשנות את תחומי עיריית נתניה בגבולה המשותף עם המועצות האזוריות עמק חפר, לב השרון חוף השרון ובגבולה עם מועצה אזורית חוף הים התיכון.

2. בכל הנוגע לכפר נטר משמעות ועדת הגבולות קריטית שכן עיריית נתניה מעוניינת לספח לשטחה כ-800 דונם מאדמות כפר נטר הכוללים את: כל שכונת ההרחבה לרבות שיכון בנים, כל אזור התעסוקה של הכפר, כל רזרבות הקרקע מדרום ומצפון לשכונת ההרחבה, כל הנחלות ברחוב האלון בצפון הכפר וכל השטחים החקלאיים (חלקות ב' של נחלות) מצפון להן.

3. כפי שכבר הבהרנו, משמעות בקשת עירית נתניה, במידה ותאושר על ידי וועדת הגבולות ושר הפנים, הנה ריסוק הכפר כמושב חקלאי, עקירת נחלות מהאגודה החקלאית, הרס השטחים הפתוחים הסובבים את הכפר, הרס המרקם הקהילתי שלנו ופגיעה אנושה בחוסנו הכלכלי של הכפר ובשירותים הקהילתיים שלו.
על פי דרישת עירית נתניה, חלק מנחלות הכפר ישתייכו מוניציפאלית לעירית נתניה.
בנוסף, שטחים ניכרים משטחי האגודה - המעובדים ברצפיות כ-70 שנה על ידי 3 דורות ומהווים חיץ ירוק בין הבינוי העירוני באבן יהודה לבין הפיתוח הצפוף מצפון וממערב - יאבדו לטובת פיתוח עירוני .
מימוש תכניות הפיתוח של העיר בשטחי כפר נטר צפוי לגרום גם למחנק תחבורתי חסר תקדים בתחומי הכפר.
אזור התעסוקה בצפון כפר נטר, שהחזרי הארנונה והמיסים המתקבלים ממנו מהווים נתח משמעותי מתקציב הוועד המקומי, יעבור כולו על הכנסותיו, לעירית נתניה. השלכה מיידית תהיה לנושא זה על יכולתו של הוועד המקומי לספק שירות לתושבי הכפר.
תוצאה נלווית ודרמטית לא פחות של דרישת נתניה הנן פיצול של הכפר בין שני תחומים מוניציפאליים: אזור הכפר הישן ישתייך למועצה האזורית חוף השרון, ואילו תושבי שיכון בנים, ההרחבה והנחלות ברחוב האלון יהפכו לתושבי נתניה.
המשמעויות המעשיות הנן בין השאר הריסת המרקם הקהילתי בכפר בשל העברת מרבית האוכלוסייה הצעירה בכפר לנתניה ויצירת "הזדקנות" מיידית של אוכלוסיית כפר נטר, השתייכות מחצית מבני הכפר ותושבים חדשים למוסדות החינוך של נתניה, קבלת שירותי תרבות מהעיר (תנועת נוער, חוגים וכד'), קבלת שירותי תרבות מהעיר (תנועת נוער, חוגים וכד'), השלכות בתחומי החינוך והתרבות והשלכות נוספות .

4. לאור כל האמור לעיל, אנו משתפים פעולה עם המועצה בגיבוש התנגדות תכנונית/כלכלית הנכתבת בימים אלה על ידי יועצים מקצועיים. בנוסף, פנינו (וועד אגודה והוועד המקומי) למשרד עו"ד שייצג אותנו בפני ועדת הגבולות במטרה למנוע את הרס המושב מבחינה קניינית, כלכלית, חברתית, קהילתית ותחבורתית.

5. אנו פנינו למשרד עוה"ד "יגנס טויטסר בירן" המתמחה בין היתר בייצוג בפני ועדות שמונו על ידי שר הפנים.

6. בימים אלו בשיתוף עם משרד עוה"ד ובשיתוף גורמים נוספים אנו עובדים על אופן הצגת עמדתינו בפני הועדה.

7. ככל שברצונכם להיות חלק מהמאבק ולהיות מיוצגים בפני ועדת הגבולות, חתמו את שמכם מטה כמייפים את כוחנו לייצג אתכם ואנו נעביר את הרשימה למשרד עוה"ד.

8. כמובן כי אין באמור בכדי לפגוע בזכותכם להגיש התנגדות מטעמכם ו/או לפעול בכל דרך עצמאית שתמצאו לנכון. בנוסף, היה ויש לכם דעה/ רעיון / חומר שיכול לסייע תעבירו למזכירות ואנו נדאג לרכזו ולעשות בו שימוש.

בכבוד רב,

משה רומם
יו"ר וועד אגודה
נייד: 050-5218055

רמי שוחט
יו"ר וועד מקומי
נייד: 050-5252922

ספח לחתימה
http://kfarnetter.googlepages.com/vaadat.gvulot.doc
ליחצו על הלינק כדי להוריד את הטופס למחשבכם, הדפיסו, מלאו וחיתמו.
את הטופס החתום יש להעביר בדחיפות למזכירות הכפר (ניתן להשאיר בתיבת הדואר שליד דלת המזכירות).