| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: , . ]


מפגש עם הסופר אהרן אפלפלד בספריה האיזורית.
הספריה נמצאת בתוך ביה"ס חוף השרון בשפיים בבניין חטיבת הביניים למטה.