| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

הכונו הכונו הכונו......
מסיבה שכזו עוד לא הייתה!!!
פורים למבוגרים בלבד!
אודים, בית יהושע, כפר נטר וכמובן חברים...
ביום חמישי 12.3.09 בשעה 21:30
באולם הספורט בבית יהושע.
D.J ינאי אסיף
אלכוהל חופשי – עדלא ידע!
תחרות תחפושות – פרסים שווים!
הרשמה מראש במזכירות בית יהושע: 8997267
מחיר כניסה לאדם 50
ניתן ואף רצוי להזמין חברים.

ועדת תרבות בית יהושע
beit_y@netvision.net.il