| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

כדי לאפשר השתתפות ביום האישה לנשים שיש להן קושי תחבורתי, נארגן הסעה מסודרת (יש להודיענו מראש) מהישובים על פי הפירוט הבא:

אוטובוס 1
08.15 - בצרה (צרכניה)
08.20 - בני ציון (צרכניה)
08.25 - חרוצים (צרכניה)

אוטובוס 2
08.15 - רשפון (צרכניה)
08.20 - שפיים (מזכירות)
08.25 - געש (צרכניה)

אוטובוס 3
08.10 - כפר נטר (צרכניה)
08.15 - בית יהושע (צרכניה)
08.20 - תל יצחק (צרכניה)
08.30 - אודים (צרכניה)

הפיזור לישובים בשעה 12.50

בברכת בילוי נעים,
שלום דגן,
מנהל מחלקת חינוך, תרבות, נוער וספורט
מועצה איזורית חוף השרון