| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: , . ]

שימו לב, במידה וירד גשם אירועי ט"ו בשבט ידחו ליום ו' הבא 27.2