| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

שימו לב: קבלת חמרים לשטיח הקיר, הערב, יום א' מ20:00-21:00 במועדון הכפר.