| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

למלכה, אודי יובל ואורית,
אנו המומים וכואבים את פטירתו בטרם עת של ראש מועצת חוף השרון ומוביל דרכו של מושב כפר נטר אהרון בז'רנו ז"ל ומביעים את תנחומינו מעומק הלב.

תושבי וחברי כפר נטר , וועד מקומי וועד אגודה ועובדי מזכירות כפר נטר.

לתושבי הכפר,
הלוויתו של ראש המועצה אהרון בז'רנו תתקיים מחר יום ה' 12.2 בשעה 14:00