| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

לבעלי המגרשים בהרחבה,

פנה אלינו עו"ד יצחק יערי בהקשר לסוגיה בה טיפל במספר מושבים: התשלום עבור המגרשים בהרחבה בוצע על פי טבלאות דמי היוון המתעדכנות מעת לעת. ב- 9/1/02 החליט המינהל על עדכון הטבלאות ( לשם שינוי כלפי מטה ). העדכון פורסם רק ב- 10/3/02. בפועל כל מי שעיסקת הרכישה שלו אושרה ע"י המינהל בין התאריכים האלה, שילם על פי הטבלה הישנה, היקרה.

עו"ד יערי, טוען כי כבר זכה במספר תביעות בנושא. לדבריו מדובר בסכום של כ- 65,000 ש"ח (אצלנו כנראה יותר, כי שילמתם בפועל עבור 180 מ"ר במקום 140 כמקובל).

על פי עורך הדין, יש בכפר נטר עיסקה אחת שאושרה בין התאריכים הרלבנטיים.

מי שעל פי מסמכיו תאריך אישור עיסקת הרכישה שלו, מתאים לתאריכים אלה, מוזמן לפנות לעו"ד יצחק יערי - 03-6932077 או לפעול באופן אחר.

שלמה ניב
shlomoni0@walla.com