| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

אבלים ומשתתפים בצער המשפחה וציבור התושבים על מותו הפתאומי של ראש המועצה אהרון בז'רנו ז"ל, איש רב פעלים וחזון.
ההלוויה תתקיים ביום חמישי, י"ח בשבט תשס"ט, 12.02.2009 בשעה 14:00 בבית העלמין באבן יהודה.

המועצה האזורית חוף השרון