| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

מועד חלוקה אחרון לחלוקת חומרים לשטיח קיר: יום א' 1.3.09 בין 18:00-19:00 במועדון הכפר.