| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]המועד האחרון למסירת היצירות עבור שטיח הקיר קרב ובא. אם עדיין לא עיצבתם, גזרתם, תפרתם ורקמתם - הפשילו שרוולים וסיימו את המלאכה! אנא העבירו את היצירות שהכנתם עד ל- 31.3 (כולל שם המשפחה על היצירה) ללילית רומם, ורדה גזית או למזכירות הכפר.

ורדה גזית
09-8997178
052-3712217

לילית רומם
8999558

אורלי (מזכירות)
09-8997174