| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

לתושבי כפר נטר שלום רב,
להלן הודעה שהגיעה מהחברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ מערך הדוברות:

מיום חמישי 19.3 שעה 20:00 ועד 08:00 למחרת בבוקר ייסגר כביש מס' 5613 בקטע שבין אזור התעשייה נתניה ועד לכיכר כפר נטר, לצורך הנפת קורות להפרדה מפלסית.

הסדרי התנועה:
- במקום תתבצע הכוונה על ידי המשטרה
- דרך חלופית לכפר נטר תתאפשר דרך אזור התעשייה נתניה.

העבודה תתבצע באחריות רכבת ישראל לצורך ביצוע בניית גשר בהפרדה מפלסית מס' 27-כפר נטר.

לפרטים נוספים:
אבינועם גפני 0577715224
ברוריה נעים ארמן 050-7443684

בברכה,
אורלי הדס
מזכירת כפר נטר

משרד 09-8997174
פקס 09-8910764
kneter@netvision.net.il