| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

שימו לב: בכדי להקל על כניסת תושבי הכפר הלילה 19.3 נערכו התיאומים הבאים:

בתיאום עם מזכירות בית יהושע, שער הכניסה הראשי (החשמלי) לבית יהושע יאוייש בשומר והשער בין בית יהושע לכפר נטר ישאר הלילה פתוח.

בתיאום עם קב"ט אבן יהודה, השער שבין שכונת באר גנים לכפר נטר יישאר הלילה פתוח עד לשעה 24:00

בברכה,

אורלי הדס
מזכירת כפר נטר
משרד 09-8997174
פקס-09-8910764
kneter@netvision.net.il