| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

לתושבי כפר נטר שלום רב,

ברצוננו לעדכן בנוגע לאירועים האחרונים הקשורים בועדת הגבולות נתניה חוף השרון/עמק חפר/לב השרון בה נדונה בקשת נתניה לספח כ-12,000 דונם מרשויות אלו לתחומה.

בראשית הדברים זוהי הזדמנות להרכין ראש לזכרו של ראש המועצה אהרן בז'רנו ז"ל אשר המאבק בדרישות עירית נתניה עמד בראש סדר עדיפויותיו בחודשים האחרונים. לצורך כך לא חסך במשאבים בכדי לרכז סביבו צוות יועצים מקצועי, ועמד בקשר שוטף עם ראשי המועצות עמק חפר ולב השרון לצורך תיאום עמדות וריכוז מאמצים לסיכול יוזמת הסיפוח של עירית נתניה .

כידוע, המועצה בראשות אהרן בז'רנו ז"ל שכרה לקראת הדיון הראשון בועדת הגבולות את שירותיהם של משרד צ'מנסקי-שחר לתכנון כלכלי ומ.ת.נ יועצי תחבורה אשר הכינו התנגדות תכנונית מקצועית לדרישות עירית נתניה הקשורות למועצה ולכפר נטר.

בנוסף הוגשה התנגדות נפרדת של ראש המועצה שהוכנה בעצה אחת עם היועץ המשפטי של המועצה עו"ד נשבן וחבר המליאה עו"ד הולנדר.

ועדי כפר נטר שכרו את שירותיו של משרד יגנס טויסטר בירן, אחד המשרדים הותיקים והמנוסים בנושא והמנוסים בהופעה בפני ועדות לשינויי גבולות. המשרד הכין באמצעות עו"ד עפר טויסטר התנגדות משפטית מטעם כפר נטר. ההתנגדות מתבססת בעיקר על תוצאות פניית מזכירת הכפר ויו"ר ועד אגודה בחודש ספטמבר למינהל התכנון, בה הופנתה תשומת לב מנהל המינהל לכך שבמסגרת החלטת הממשלה בתמ"א 35 חלה הקפאה על הסטטוס התכנוני של כפר נטר ויוזמת עירית נתניה סותרת את החלטת הממשלה. מתכתובת פנימית של משרד הפנים שהגיעה אלינו עולה כי מינהל התכנון מסכים עם עמדתנו, ונימוק זה נכלל בין נימוקים אחרים בהסתייגותו מיוזמת עירית נתניה. כאמור, ההתנגדות שגיבש עו"ד טויסטר מתבססת על עקרון זה, ונוספו לו מספר הסתייגויות משפטיות ותכנוניות.

להלן עדכון לאור הישיבה הראשונה של ועדת הגבולות:

הישיבה הראשונה התקיימה בתאריך 28.1. בישיבה השתתפו חברי ועדת הגבולות, אנשי מקצוע ממשרד הפנים, נציגי עירית נתניה, ראשי שלושת המועצות והיועצים המקצועיים שלהם.

בראשית הישיבה הציגו ראש עיריית נתניה, מהנדס העירייה ועו"ד מטעמה את דרישות העירייה ואת הנימוקים לדרישותיה.

לאחריהם ניתנה זכות התגובה לנציגי משרד הפנים: מנהל התכנון הארצי ומתכנן המחוז. עמדתם החד משמעית הייתה שדרישות העירייה סותרות את מדיניות הממשלה שהנה חיזוק הפריפריות וצמצום תוספות הבניה במרכז הארץ ואת החלטתה בהקשר לתמ"א 35 לפיה אין ליזום תכנון בישובים אשר הסטטוס התכנוני שלהם הוקפא כגון כפר נטר. כמו כן דרישות נתניה עומדות בסתירה לתכניות המתאר הארצית ולתוכנית המחוזית. בנוסף, צוין כי על עיריית נתניה להשלים הכנת תכנית מתאר לעיר בטרם יוגשו דרישות לסיפוח שטחים ממועצות סמוכות.

הועדה ביקשה מנציגי משרד הפנים להגיש את השגותיהם בכתב ועירית נתניה ביקשה זכות להגיב עליהן.

בעקבות עמדת גופי התכנון במשרד הפנים, הודיע ראש הועדה חנניה גיבשטיין כי הוא אינו סבור שבאפשרותו למסור לשר הפנים (אשר הקים את הועדה) המלצות העומדות בניגוד למדיניות הממשלה ובניגוד לתוכניות המתאר (הארצית והמחוזית).

במהלך הדיון הצביעו מספר נציגים של הרשויות על כך שהחומר שהגישה עירית נתניה לוקה באי דיוקים חמורים. כמו כן שתי רשויות הגישו בקשה ליו"ר הועדה להתפטר מתפקידו בגלל ניגוד עניינים.

חשוב לציין כי לישיבה זו הביאה עמה עירית נתניה מסמכים מעודכנים, בהם נגרעה שכונת ההרחבה של הכפר מהדרישה לסיפוח שטחים.

לפני כשבוע נמסר כי במקומו של מר חנניה גיבשטיין (יו"ר הועדה) אשר ביקש לעזוב את תפקידו, מונה פרופ' ערן רזין אשר ישמש כיו"ר הועדה, והועדה תתכנס לישיבה שנייה בה יציגו את עמדותיהן המועצות מהן ביקשה העירייה לספח שטחים.

אנו מקוים כי היו"ר החדש של הועדה, שהנו גיאוגרף ומתכנן מוכר ומקצועי, יאמץ את עמדת היו"ר הפורש וימליץ לדחות את דרישות נתניה, הסותרות כאמור את התכנון הקיים ואת עמדת משרד הפנים .

אנו נמשיך ונעדכן אתכם לאחר ישיבת הועדה הבאה, בה יוצגו עמדות המועצה וכפר נטר. בינתיים אנו משלימים את מאמץ ההחתמה של התושבים על ייפוי הכוח לועדים להתנגד לדרישות נתניה.

בברכה,

משה רומם
יו"ר ועד אגודה

רמי שוחט
יו"ר ועד מקומי