| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

ארכה נוספת להעברת שטיחי קיר עד לתאריך 5.4.09 למזכירות הכפר, ורדה גזית או לילית רומם.

ורדה גזית
09-8997178
052-3712217

לילית רומם
8999558

אורלי (מזכירות)
09-8997174