| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

יש להעביר עד לסוף היום למזכירות הכפר (למשרד או לתיבת הדואר שליד הדלת) את ציור "החלון המשפחתי" שייכלל בהפנינג ציור הקיר בשביל המחבר בין הכפר להרחבה.