| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

בבחירות שנערכו ב-22 לאפריל עבור ראש מועצה אזורית חוף השרון ניצח מר אלי ברכה.

עבור ברכה הצביעו 2,204 אנשים שהם 54.4% מכלל הקולות.
עבור ניימן הצביעו 1,844 שהם 45.6% מכלל הקולות.

בטבלה זו תוכלו לראות את התפלגות ההצבעות לפי יישובים:רוצים להכיר טוב יותר את ראש המועצה החדש שלכם? פנו לאתר הרישמי של אלי ברכה.