| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

תוצאות לא רישמיות: אף מועמד לא עבר את רף ה- 40% ולכן יהיה צורך בסיבוב בחירות שני שיתבצע ככל הנראה ב-22.04.09