| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: , . ]

לתושבי הכפר שלום רב,

אגודת כפר נטר מספקת מים לתושבי הכפר בהתאם להקצבות מים המתקבלות מהרשות הממשלתית למים וביוב. המחיר הבסיסי שמשלמת האגודה עבור המים עלה, ומחיר המים לשימו ביתי עלה בשיעור משמעותי נוסף.

לאור האמור לעיל, אנו נאלצים להעלות החל מתאריך 1.1.09 את התעריף לצריכת מים כדלקמן:

צריכה ביתית: 3.80 ₪ לקוב
צריכה חקלאית: 1.30 ₪ לקוב
גינון ציבורי: 3.0 ₪ לקוב

שימו לב! בשל הקיצוץ במכסת המים המוקצית לאגודה לעומת השנה שעברה וסכנת תשלום קנסות על חריגות, על הצרכנים לנקוט בצעדי חסכון משמעותיים לצמצום וייעול הצריכה. יש להיענות להנחיות רשות המים בנוגע להשקיית גינות .

וועד אגודת כפר נטר ימשיך ויעקוב אחר נתוני הצריכה בחודשים הקרובים ויפרסם כל שינוי במדיניות מכסות והקצאות מים.

בברכה,

משה רומם
יו"ר וועד אגודת כפר נטר