| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

הארכה במועד מסירת התמונות עבור תערוכת צילומים בנושא הכפר מאז ועד היום.
את התמונות אנא העבירו עד תאריך 15.5.2009 אל:

סמדר הראל
harels100@walla.com
050 - 6814310

אלה יריב
ey1403@gmail.com
052 - 4569846

או אל אורלי הדס במזכירות
kneter@netvision.net.il
09-8997174

תמונות מודפסות מעידן הפילם ייסרקו ויוחזרו מייד.

תודה על שיתוף הפעולה!