| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

תושבים שלא קיבלו בתיבת הדואר ערכה להכנת ציור קיר לשביל המחבר, יכולים לקבלה במזכירות או בגני הילדים.
חג שמח!