| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

לבקשת תושבים רבים - הזדמנות אחרונה בהחלט להעברת הציורים עד יום ראשון בשעה 18:00 . ניתן להשאירם בתיבת הדואר שליד דלת המזכירות.

שימו לב - את הציורים ניתן להעביר גם כסקיצה ראשונית בלבד, כדי שהאומנים יוכלו להעבירם בצורה מקצועית אל הקיר. הציורים לא צריכים להיות מקצועיים - לשם כך ישנם האומנים. ציירו את הציור על דף A4 מהמדפסת.

אנא העבירו את ההודעה לכמה שיותר מתושבי הכפר, כדי שיוכלו גם הם לחוות את ההפנינג המיוחד שיעשה היסטוריה! ההפנינג יתקיים ביום שישי 08/05/09 בשעה 14:30.

לפרטים נוספים:
אורלי, מזכירת הכפר 09-8997174
זאב ויזל 050-8807000