| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

לחברי אגודת כפר נטר שלום רב,

הננו להודיעם כי אגודת המים נתיב עומדת לבצע בנחלות הפרדת רשתות מלאה בין אספקת המים הביתיים לבין אספקת המים לחקלאות. בשבועיים הקרובים תופעל באר ב' (ליד משק קסטרו ברחוב ההדרים) לאספקת מים לקו החקלאי. החל מרגע הפעלת הבאר, המים בצנרת החקלאית לא יהיו ראויים לשתייה!!! בימים הקרובים תבצע אגודת נתיב צביעה של המערכות החקלאיות בכל המשקים.

לתשומת לב: על בעלי הנחלות לפעול לניתוק מיידי מהמערכת החקלאית של כל צרכני המים לשתייה. במקביל תפעל האגודה בכדי לוודא שאכן הופרדו מערכות המים הביתית והחקלאית בכל הנחלות.

בברכה,
רם גולומביק
נציג האגודה בהנהלת אגודת מים נתיב