| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

לחניכי סניף השלושה, ההורים וכלל קהילת שלושת המושבים שלום רב,

ברצוננו להביא לידיעתכם כי בכפוף להוראות חוזר מנכ"ל המסדיר את פעילות תנועות הנוער ובתיאום עם המועצה האזורית חוף השרון ומרכזי החוגים ביישובים, בשנת הפעילות הקרובה (תש"ע) יתקיים יום הפעילות של תנועת האיחוד החקלאי - סניף השלושה ביום שלישי ולא בראשון, כפי שהיה בשנתיים האחרונות.

שעות הפעילות נשארות בשלב זה כפי שהיו בשנת הפעילות הקודמת. ב- 16:30 תצאנה הסעות מבית יהושע וכפר נטר, ב- 17:00 יתחיל יום הפעילות באודים. במידה ויהיה שינוי בזמני הפעולות וההסעות, תצא על כך הודעה מסודרת.

ברכת שנה טובה ופורה לכולנו,

וועדת הנוער ורכזת הנוער של סניף השלושה