| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

עם בואה של השנה החדשה,

שלוחה לכם מכל הלב
ברכת אושר והצלחה
בריאות טובה ושמחה.

מאחלים וועדי כפר נטר ועובדי מזכירות הכפר.