| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

תזכורת לתושבים: אנא דווחו על מספר הנפשות במשק הבית לצורך קבלת הקצבת מיים מתאימה. לפרטים ולטופס ההצהרה לחצו כאן.

שימו לב! מי שלא ידאג לשליחת ההצהרה יחשב הדבר כאילו מתגוררת במשק ביתו נפש אחת בלבד. כלומר, כמות המים שתוכר בתעריף הבסיסי עבור יחידת הדיור בכל השנה הבאה תהיה 12 מ"ק לחודש בלבד.