| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

תזכורת: היום מתקיימת פעולה של האיחוד החקלאי בשעה 17:30 באודים. ההסעות תצאנה בשעה 17:00