| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

תושבים נכבדים,

בהמשך לישיבת מליאת המועצה מיום 29.9.09 הוחלט להסדיר את אופן גביית אגרות הביוב כמפורט להלן:

1.
א. ביטול כל ההנחות הקיימות.
ב. מעבר לחיוב על פי צריכת מים. במקום בו לא ניתן להפריד בין צריכת מים ביתית לצריכת מי השקייה תחוייב כלל צריכת המים.
ג. ביישובים בהם לא קיימת אפשרות להתקנת שעונים למדידת המים חיוב הצרכנים יבוצע בהתאם לסכום האגרה הקבוע בחוק העזר כפי שבוצע עד כה.

2. חיוב אגרת הביוב יחול אחת לשנה. חיוב זה ייקבע בהתאם לצריכה של שנה קודמת וייפרס ל-6 תשלומים שווים. בסוף השנה יופק חשבון הפרשים על השנה החולפת שישמש גם לבסיס לחישוב החיוב לשנה הבאה.

3. במידה ועד כה טרם התקנתם מד מים כנדרש הנכם מתבקשים לדאוג להתקינו לאלתר.

להבהרות נוספות ניתן לפנות למחלקת הגבייה במועצה.

בכבוד רב,
מחלקת הגבייה חוף השרון