| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

הודעה מאגודת המים נתיב: מחר בבוקר צפויה הפסקת מים בקו החקלאי בלבד בין נחלת דייגי לנחלת זל, רחוב ההדרים בין המספרים 36-58.