| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

לתושבי הכפר שלום רב,

כידוע לכם, בכדי לקבל הקצבת מים בעקבות היטל הבצורת יש להעביר למזכירות הצהרה + ספח תעודת זהות המעיד על מגוריכם בכפר. עקב כך פונים תושבים רבים לנציגת משרד הפנים מרים אוסובסקי בבקשה לשינוי כתובת.

בשל היקף הפניות החליטה הגב' אוסובסקי להקל על התושבים ולקיים קבלת קהל השבוע ביום ד' 14.10 בין השעות 16:30-18:00. קבלת הקהל תתבצע במזכירות כפר נטר וניתן יהיה לבצע שינויי כתובת, טיפול בדרכונים וכד'.

לשם שינוי כתובת אנא הצטיידו במסמכים המתאימים.
לשוכרים: דף ראשון ואחרון של חוזה שכירות חתום + תעודת זהות.
לתושבים שאינם שוכרים: אישור ממזכירות הכפר כי הנכם מתגוררים בכפר נטר.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למרים אוסובסקי בטלפון 052-5717118

בברכה,
אורלי הדס
מזכירת כפר נטר