| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

לחקלאים חברי האגודה שלום רב,

הנכם מתבקשים להעביר את פרטי העובדים הזרים המועסקים אצלכם למזכירות הכפר לצורך עדכון התיקים במועצה האיזורית.

להבהרות ניתן לפנות למר גדעון כהן, יו"ר הועדה החקלאית מועצה האזורית חוף השרון בטלפון: 050-5546150

בברכה,
אורלי הדס
מזכירת כפר נטר
משרד 09-8997174
נייד 050-8699465