| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

אנו מברכים ומודים לכל המשתתפים בפעילות סוכות: למשפחות שהשתתפו בקישוט הסוכה, למשפחות שהגיעו להפנינג סוכות, לחברות ועדת תרבות כפר נטר שהשקיעו בארגון הפעילות. ברכה ותודה מיוחדות שלוחות לרונית ראובן שעמדה בראש ההכנות לחג.

להתראות בפעילות הבאה!

וועד מקומי כפר נטר ויו"ר הוועד רמי שוחט