| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

לתושבי הכפר שלום רב,

במסגרת מאמצינו לתרום למיחזור ואיכות הסביבה, פנינו למועצה להצבת תיבה לאיסוף פסולת אלקטרונית בכפר נטר. היום הוצבה תיבת איסוף במרכז הכפר, בצמוד לדופן האחורית של מחסן הצרכנייה. הנכם מוזמנים לפנות לתיבה מקלדות, טלפונים ניידים וכד'. על פי הצורך תסופק לכפר תיבה גדולה יותר ובמידה והביקוש יהיה משמעותי תוצב תיבה נוספת.

להזכירכם, במזכירות הכפר ממוקם מיכל איסוף לבטריות.

בברכה,

אורלי הדס
מזכירת כפר נטר